3.5m

 

Då trä är ett “levande” material kan sprickor förekomma

Omålad 190 kr.