2.5m

Då trä är ett “levande” material kan sprickor förekomma

Omålad och okapad 75 kr. (Typ 2.6m)

Omålad och Kapad 2,5m 80 kr.

 

 

 

 

 

.