2.5m

Då trä är ett “levande” material kan sprickor förekomma

Omålad 75 kr.

.