Dressyrstaket

Dressyrstaket

Dressyrstaket helt i trä, vitmålade.

 

20mX40m h35cm

Pris 16000 kr.

 

20mX60m h35cm

Pris 18000 kr.

 

Dressyrstaket impregnerat

Dressyrstaket helt i trä, vitmålade.

Dressyrstaket är tryckimpregnerade och kan ha direktkontakt med mark utan risk för röta.

 

20mX40m h40cm

Pris 20000 kr.

 

20mX60m h40cm

Pris 22000 kr.

 

Dressyrstaket PVC

Dressyr staket i PVC i mycket bra kvalitet. Lätt att ställa upp och lätt att packa ner. PVC plankorna är förstärkta med 2 innerväggar.

20x40 m bana:
- 26 raka koner
- 4 hörn koner
- 30 plank á 4m

20x60 m bana:
- 36 raka koner
- 4 hörn koner
- 40 plank á 4m

Pris 20X40 22.000 kr.

Pris 20X60 27.000 kr.

 

0735690910
Henrik@stallohlen.se

Du kan beställa för leverans

 

INFO

1. Allmänna bestämmelser för dressyrtävling

Tävlingsbana
Med tävlingsbana menas det inhägnade, eller på annat sätt markerade, område
inom vilket tävling äger rum.
Dressyrbanan mäts vid marken mellan staketens/väggarnas innersidor. När dressyrbanans
begränsningslinjer utgörs av staket skall detta vara sammanhängande,
ljust och ca 30 cm högt. Staketdelen vid A, eller av arrangören annan bestämd plats,
skall vara lätt att flytta och tillräckligt bred för att underlätta in- och utsläpp av ekipagen.
Staketet skall vara konstruerat så att hästarnas hovar ej kan fastna.

Svenska Ridsportförbundet